Exkluzivní specializovaný památkový koučink

Jsi vlastníkem památky či architekt, který k ní přistupuje s respektem, pokorou a především vědomím její hodnoty?

Vidíš hlavní smysl v tom vdechnout ji nový život a zachránit ji pro další generace a uchovat tak její kulturní poselství?

Památkový koučink je ideální když: 

Jsi majitelem památky, architektem, projektantem, provozovatelem či právním zástupcem?

Potřebuješ se skutečně dozvědět kde si v rámci zákonných a odborných mantinelů stojíš?

Koupil jsi památku, do které jsi se na první pohled zamiloval a nevíš, co si všechno můžeš v rámci zákonů a samotné obnovy dovolit?

Začínáš spolu s projektantem či architektem zpracovávat projekt na obnovu památky a odborná organizace a výkonný orgán památkové péče ti říkají co by se jím všechno líbilo. Ty to vidíš jinak a nejsi si jistý, zda je to tak správně?

Památkový koučink ti pomůže, když:

Nevíš, jestli do starého patří nové prvky a materiály.

Potřebuješ si ujasnit, zda tvá vize nového využití památky je v souladu s filozofii kladné a exemplární proměny.

Na své cestě se potkáváš s názory k obnově památky z řad odborné veřejnosti, které ti nedávají smysl či se ti zdají protichůdné k hodnotám a historii dané památky.

Máš pocit, že někdo cizí chce na tvé náklady vyprojektovat a zrealizovat své vize?

Podívejme se společně, jak může vypadat nejen rekostrukce, ale také naplnění skutečného potenciálu tvé památky.

Již přes 14 let pracuji v oboru památkové péče na úrovni výkonu. Za období své praxe jsem poznala majitelé památek s jasnou vizí a cílem, a to památku zachránit s respektem k historii a záměrem vdechnout ji nový život. 

Poznala jsem mnoho osvícených majitelů, se záměry v souladu s hodnotou památky, ale jen nevěděli jak je uchopit a jak se zorientovat v administrativní džungli.

Sleduji aktuální témata, jak ze zákonné úpravy a proměňujících se soudních rozhodnutí. Vím, že nové trendy ve výstavě a technologiích se nedají komplexně odmítnout, ale že je vždy třeba hodnotit každý záměr individuálně.

Každá památka je ojedinělá svými jednotlivostmi. Pomůžu ti udělat si ucelený obraz o hodnotě  jak s ní dále pracovat, jaké jsou možnosti a kde mohou být tvé mantinely. Objevíme příběh, kterým ukážeš její jedinečnost ostatním. 

Vím, že k obnově památky je potřeba přistupovat z nutnou dávkou otevřené mysli a podporovat kreativitu a diferencovaný přístup u každého záměru. Vím, že každá památka je jedinečná a díky tomuto přístupu lze dosáhnout unikátní a zcela originální výsledek.